header1header1
header1
personalktivitet1personalktivitet1
personalktivitet1

Medarbetare

Förutom teknisk och administrativ personal samt företagsledning är merparten av de anställda chaufförerna.
Att tycka om sitt jobb är ett ”signum” inom företaget, detta återspeglas oftai våra nöjda kunders bedömning av utförda uppdrag.
 
Vi kan därför med nöje presentera…


​Oss som du möter i bussarna!

personalktivitet22personalktivitet22
personalktivitet22

Personalaktiviteter

En god förutsättning för att lyckas på jobbet och med de utmaningar som de olika uppdragen medför, är att man verkar i en god arbetsmiljö där
laganda och bra kamratskap råder. Vår filosofi är att ”ha roligt och trevligt tillsammans” är en viktig ingrediens för att kunna möta våra uppdrag på
ett bra sätt. Därför genomför vi kontinuerligt personalaktiviteter med eller utan anhöriga.
Annika JanssonAnnika Jansson
Annika Jansson

Annika

gorgen 3gorgen 3
gorgen 3

Görgen

Lars Heaster2Lars Heaster2
Lars Heaster

Lars

Mats Henriksson2Mats Henriksson2
Mats Henriksson

Mats

Christer falk1Christer falk1
Christer falk

Christer

Inge Olsson2Inge Olsson2
Inge Olsson

Inge

Lars Goran Frejd2Lars Goran Frejd2
Lars Goran Frejd

Lars-Göran

Nisse Haf2Nisse Haf2
Nisse Haf

Nisse

Greger Norling5Greger Norling5
Greger Norling

Greger

Inge Persson2Inge Persson2
Inge Persson

Inge

lasse 5lasse 5
lasse 5

Lasse

Tauno Lathinen2Tauno Lathinen2
Tauno Lathinen

Tauno

Gustav Trogen4Gustav Trogen4
Gustav Trogen

Gustaf

Jonas Ostman2Jonas Ostman2
Jonas Ostman

Jonas

Mathias Hagstrom2Mathias Hagstrom2
Mathias Hagstrom

Mathias

Tord Persson2Tord Persson2
Tord Persson

Tord

Vi som finns på kontoret!

Greger Norling6Greger Norling6
Greger Norling

Greger

Gustav Trogen5Gustav Trogen5
Gustav Trogen

Gustaf

Maria Wallner2Maria Wallner2
Maria Wallner

Maria

Ingmarie Wallberg2Ingmarie Wallberg2
Ingmarie Wallberg

Ing-Marie

” Beundrarbrev kommer skyndsamt att vidarebefordras till berörd medarbetare”